Projekt

Projekt genomförda genom Studio Ärvas metod:

BRUS, Vi undrade vad som händer med alla de gamla vackra handgjorda ting som vi hittar i högar i skåp eller på loppisar. Fina eller defekta. Ting som väcker våra känslor. En funktion som har gått förlorad. Samtidigt produceras nya produkter i drivor.

Ärva tog hösten 2014 fram kollektionen Brus. Genom gamla bruksföremål för hemmet sett med nya ögon, låter vi dessa ting hitta ny funktion i nya hem.

Mönstret Brus är vår samtidskommentar, en frusen ögonblicksbild från våra liv som vi adderar som ett lager på vackra men uttjänta ting.  I mötet mellan det handtryckta mönstret och den gamla textilen eller tapeten skapas en återbrukad, unik produkt där handens omsorg och värdet i det gamla lyfts fram i ett nytt sammanhang.

Brus består av
– porslin där ett gammalt fat kompletterats med en ny, för vår tid större, kaffekopp. Klassiska färger men nya motiv ämnade att matchas med de udda faten.
– kökshanddukar, en gång utförda med stor omsorg men nu lätt defekta som med ett lager av ett handtryckt mönster från vår tid, kan uppdateras och återfå sin funktion
– grytunderlägg och glasunderlägg där handvävda och broderade, men uttjänta, linnedukar konserverats i underlägget. Ett lager av handtryckt mönster blir ett tillägg från vår tid.
– affischer med ärvas mönster Brus som tillägg, handtryckta på baksida eller framsida, på tapetrullar som blivit tagna ur tiden.

liten kopp och fat

__________________________________________________________________________

BARN AV DIN TID – Vi undrade varför det finns så mycket kläder i omlopp? Varför det till och med för de minsta verkar finnas värderingar (mode, idoltryck, kort hållbarhet, uppdelning i genus) som bidrar till en överkonsumtion?

Ärvas kollektion Barn av din tid syftar till att vara en tidlös kollektion barnkläder av hög kvalitet, bland annat av befintligt material. Kläderna skall kunna ärvas från storasyster till lillebror och till lillasyster igen.

Den klassiska ärvamössan finns som en kompletterande detalj i en mängd färger och mönster. För barn 0-4 år.

__________________________________________________________________________

TV-PRODUKTIONEN – Ärva drabbades som så många andra av politisk depression 2014. Lyfts verkligen de stora frågorna kring vilket samhälle vi skapar? Hur skapar vi gemensam diskussion kring de utmaningar som ligger för oss?

Vintern 2014 tog Ärva fram tre varianter av TV-format som syftar till att bidra till en samhällsdiskussion bortom partipolitiken.

________________________________________________________________________

VILLA MED FAMILJ – Pendling, storstad, arbete och småbarn och fler småbarn på gång var upprinnelsen till  frågan Hur ska vi egentligen bo?  Liksom många andra i vår generation lägger vi energi på att försöka få ihop arbete, familj och bostad på ett sätt som fungerar bra i vår vardag. 

I februari 2010 började Ärva rita en mycket lång, svart och smal huskropp som sedan kom att fyllas med funktioner baserade på familjens olika krav, tomtens förutsättningar i det typiska Uppländska landskapet nära  Linnés Hammarby. Att huset skulle hålla en låg energiförbrukning var en självklarhet . Ett år senare stod huset färdigt.

SONY DSC__________________________________________________________________________

Wallis – I en tid av flitiga kök- och badrumsrenoveringar i vår närhet, undrade vi om insatsen alltid var nödvändig, sett ur ett resursperspektiv? Skulle plasttapeten, som ändå utgjorde det primära våtskiktet, kunna få ett tillägg som enklare kunde varieras över tid? 

Wallis var en kollektion våtrumstapeter som enkelt kunde varieras och ersättas. Med endast en liten insats kunde badrum förnyas för att hänga med sin brukare eller sin tid.