Ärvas metod

Studio Ärvas projekt börjar alltid i en fråga. En iakttagelse av något som skaver.

Vår metod handlar om att relatera över dåtid, kommentera samtid och reflektera kring framtid.
Genom ett eller flera av våra verktyg arbetar vi sedan fram ett koncept:

-immaterialitet - värdet skapas i tanken och samtalet
-inventering - vad är det minsta som behöver göras?
-konservering - hur bevaras det som bevaras bör?
-integrering - hur kopplar vi det som tappat sitt sammanhang
-komplettering - vad är tillägget som skapar en större helhet

Ärvas svar är design med samvete. På så sätt vill vi vara del av en mjukare samtid och längre framtid.

 

Man ska smida medan järnet är varmt, men också smida järnet varmt

Ärva startades 2006 i Stockholm. Efter praktik på skilda håll inom olika branscher, sammanstålade de tidigare vännerna i ett samarbete som bygger på en stark gemensam idé kring samtid och skapande. Genom en tydlig idé eller tanke formas ett projekt som inte sällan tar fysisk form.

Ju fler kockar desto bättre soppa

Det tror vi på, och genom vårt multidisciplinära samarbete tar vi oss an varje utmaning. Vi vänder, vrider, byter skalor, perspektiv och erfarenheter.

Sara
Sara är konstnär med det textila som främsta uttrycksform. Som utbildad textilhantverkare och formgivare har hon en stark känsla för materialets möjligheter. Sara arbetar med naturens former och anknyter gärna till svunna tider.

Sofie
Sofie är konstnär och inredningsarkitekt utbildad vid Konstfack med erfarenhet av både offentliga och kommersiella miljöer.

Marta
Marta är arkitekt med internationell erfarenhet av projekt från den stora skalan i stadsbyggnad till den lilla skalan i produktformgivning.

Kommentera