Studio Ärva

Ärva är en designstudio inom formgivning, konst och arkitektur. Med vår egen metod rör vi oss mellan olika material och skalor för att närma oss en ide eller produkt. I vårt arbete vill vi relatera till det förflutna, kommentera vår samtid och reflektera över vår framtid. Vi formger med samvete.
 

Ärvas blogg

Kommentera